Onderscheidend aanbod

1. Totaalaanbod van alle segmenten zorgt dat u één contactpersoon hebt en alles in één keer geregeld is.

2. Kunstgras werkt kleinschalig. Een klant heeft één contactpersoon die op de hoogte is van de organisatie en zodoende goed aan kan sluiten op de wensen van een klant

3. Kunstgras is flexibel en staat open voor vele ideeën. Kunstgras en de klant leren zo van elkaar en groeien steeds meer naar elkaar toe.

4. Kunstgras reageert direct.  We houden onze taken bij  en zijn  altijd direct bereikbaar als er contact nodig is.

5. Kunstgras biedt kwaliteit op het gebied van docenten. Alle docenten zijn bevoegd, hebben een VOG en zijn geschoold op gebied van sociale vorming en burgerschap en hebben de didactische kennis om leertijd na school te bieden.

6. Meer kwaliteit wordt gewaarborgd door de uitgeschreven activiteiten. Elke activiteit heeft doelstellingen die gekoppeld zijn aan de kerndoelen van het basisonderwijs, vastgelegd door SLO.

7. Kunstgras biedt extra service. Een extra module op gebied van taal, NT2, hoogbegaafdheid etc.  binnen een activiteit. Meedenken in de her-organisatie van een bedrijf. Meedenken met de overblijfstructuur en hoe je die kwalitatief kunt verbeteren Ontwikkelen en aanbieden van activiteitenboekjes of een website  waarop kinderen zich kunnen inschrijven. Mede- organiseren van een jaaraanbod etc.

8. Laag uitvalpercentage van docenten, waardoor veelal de lessen gewoon doorgaan. Mocht er een docent ziek zijn dan zoeken wij vervanging of regelen dat de les ingehaald wordt.

Offerte op maat aanvragen scholen

*
*
*
*
*