Mime

Mime workshops voor basisscholen

Mime workshops voor basisscholenTijdens de mime workshop voor basisscholen leren de deelnemers hun eigen lijf opnieuw kennen. Door goed te kijken naar zichzelf en anderen gaan ze ervaren hoe sterk lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen betekenis geven aan wat je op anderen overbrengt. De deelnemers gaan eerst lekker op verkenning met mimiek , emoties en lichaamshouding. Daarna verzinnen ze zelf in groepjes een verhaal dat ze gezamenlijk gaan uitwerken tot een mimeoptreden. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het onderlinge vertrouwen wat nodig is om samen een goed stuk op te voeren. Er zijn voor verschillende leeftijdsgroepen, verschillende thema’s uitgewerkt.

Doelstelling

– improviseren vanuit een beweging- en/of thematisch gerichte opdracht
– in te leven in een personage/karakter
– hun eigen expressieve mogelijkheden van lichaam en gezichtsuitdrukkingen te gebruiken
– zelf functioneel spelimpulsen geven en reageren op spelimpulsen van anderen

Prijs:
Leeftijd: 4 jaar
1 workshop van 1,5 uur € 170,00 per workshop
2 aansluitende workshops van 1,5 uur € 137,50 per workshop
Fout: kon data uit Recras niet verwerken. De foutmelding was: Syntax error